ભાભો દારૂડિયો | bhabho Darudiyo | Gagudiya ni Comedy | Gujarati Comedy | 2022 @NAKLANK STUDIOTitle: – Bhabho Darudiyo || bhabho darudiyo || Gagudiya ni Comedy | contact: – jaydeep sinh jadeja: – 99044 43902 Solanki Karan: -99093 95938 Artist: Bholabhai, Ravina, Chetan bhai, banshi bhagat, Shital sumbal, Story Writer -Solanki Karan -Alpesh Dalvadi producer: – jaydeep Sinh Jadeja & solanki karan Director – Solanki Karan Music lable – Naklank Studio Editor – Kamlesh kanjariya, camera Man – Hiten lakum, Kamlesh kanjariya, special Thanks -Alpesh Dalwadi, pradeep sinh jadeja # Gagudiyo # 2022 # giglinejavulaganma # chokravalubayru # 2 years gagudiyanavideo # Jugarico # 75hajarnibaydi # 75 numbairu # bholabhaicomedy # gagudiyanavidio # baydiaekbarbadi # gagudiyokelavalo # gagudiyanigagli # gujarati comedy * × * × * gagudiya video 👇👇👇👇👇 http: : – https://youtu.be/KESFTJroNzw 👉: – https://youtu.be/hIwsAsXsX8g 👉: – https://youtu.be/78MyFxA5_OU 👉: – https://youtu.be/-4yvUDBC17I👉 -https: //youtu.be/gn-IKwsDKAI 👉: -https: //youtu.be/AKXsdJpGsZY 👉: -https: //youtu.be/QvEoWAXXUWc.